Categorie archieven: Nederlandse zangers

Jack Poels Blauwe Vear LP

Jack Poels Blauwe Vear LP en CD recensie en informatie. Op deze pagina kun je de recensie lezen van de nieuwe LP van Jack Poels – Blauwe Vear, geschreven door Tim Donker.

Jack Poels Blauwe Vear LP en CD recensie en informatie

Recensie van: Tim Donker

Bestel maar, zeiden ze.
Bestel maar bestel maar bestel maar, zeiden ze.
Ze zeiden dat we moesten bestellen, dachten we.
En wij, we zaten aan. Gnuifden. Voorlopig bestelden we niks niemendal.

Mag ik iets lulligs zeggen, Jack? In geen honderd jaar zou ik een plaatje van je hebben gekocht. Want Jack Poels, was dat niet die gast van Rowwen Hèze? En Rowwen Hèze, dat was toch zoon platvloers carnavalsbandje uit – god betere het – Limburg? Boeren vermaaksmuziek. Daar hield de zereneuze mjoeziekliefhebber zich niet mee op. Goed voor de feesttent misschien, want de feesttent meed je toch al als de pest. Maar wanneer in uw kot het middernachtelijk uur reeds geslagen had, en ge de lichten flink dimmen ging, want hee, eindelijk alleen, koost ge uw mjoeziek toch liever in subtielere sferen.

Maar mijn moeder, Jack. Die hield wel van de muziek van Rowwen Hèze. Daar werd bij ons thuis dan ook een beetje om geschamperd. Daar lachten we mee. Daar keken we moeder een beetje meewarig om aan. Dan zeiden we, dan spraken we Gaat het wel goed moeder? Moeten we niet de dokteur bellen, moeder? Mogelijkerwijs moet ge subiet uw hoofd laten examineren, moeder. Dan lachten wij luid, want wij waren een vrolijke Frans. Ons kinderen en ons pa erbij.

(dat ik tijdens mijn puberjaren nog beschamend lang in de ban was geweest van Normaal werd dan zorgvuldig verzwegen. maar moest het in de algehele hilariteit toch door een vermetele te berde worden gebracht dan stokte mijn lach en verstrakte mijn gelaat. dan mompelde ik dingen als. jeugdzonde, mompelde ik dan. of dat Normaal een instituut was, en niet zonder invloed op de popmjoeziek in neerland. dat ze de dialectrock hadden uitgevonden. en dat die Jolink tenminste nog op de kunstacademie had gezeten. zulke dingen mompelde ik dan. mompelde ik dan allemaal)

Komt gij me daar af, Jack, met uw solodebuut. Op Snowstar dan nog. En alles op Snowstar, dat krijgt bij mij minimaal één aandachtige luisterbeurt. Want alles op Snowstar neem ik ernstig. Het krijgt me niet alles in jubelstemming hoor, wat die Muyres altemaal de wereld in slingert. En tussen die vijf platen die je schijnt te mogen meenemen als je naar een onbewoond eiland verbannen wordt zal in mijn geval hoogstwaarschijnlijk niks van Snowstar zitten. Sterker nog: pas als ze op hun onbewoond eiland hun stomme regeltjes zodanig versoepelen dat je twintig, vijftig of honderd platen mag meenemen, worden de kansen reëel dat ik ook naar Snowstar-platen grijpen zal. Maar er is dan ook wereldwijd en sedert altijd of langer nog zoveel prachtige mjoeziek uitgebracht waarvan ik nooit scheiden wil dat het beter is, Jack, dat ik nooit naar dat onbewoond eiland zal hoeven gaan.

Maar dus, Jack. Komt er iets van Snowstar doorheen die brievenbus van mij, dan ben ik een en al aandacht. Dan moogt ge honderd keer Jack Poels van dat carnavaleske rotbandje Rowwen Hèze zijn; Blauwe Vear werd uitgebracht door Snowstar dus al mijn reserves gingen overboord. Dat gaat dan zonder morren de seedeespeler in. Dat moet nu ruim een jaar geleden zijn. Februari 2020. Denk ik. Jack. Dat het was. Dat ik hem vond. Op mijn mat. Blauwe Vear. Het was de tijd van vóór. Gans de wereld was nog geen fascistoïde politiestaat of misschien ook wel maar het viel minder op. Nog maar weinigen hadden gehoord van het woordje sluitneder en Maffe Mark was een irritante grinnikende idioot en geen dictatoriale sociopaat. De dagen waren al merkbaar aan het lengen en dat vond ik fijn. In weerwil van mijn achternaam hou ik niet van vroeg donker. Met laat licht heb ik niet zo heel veel moeite, Jack, maar vroeg donker deprimeert me. Die middag was er licht, meer licht, mooi licht, goed licht. En het was een sterk licht, Jack, een beloftevol licht, een licht dat zegenvieren zou tot zeker na zessen, hell, het misschien wel volhouden ging tot ten stonde zeven. Dat alles zei het licht reeds toen wij – mijn kinderen en ik – huiswaarts fietsten met de zon op onze rug. We spraken. We lachten. We fietsten. Alles was goed. Thuis, zo zouden we zien, lag Blauwe Vear op ons te wachten onder de brievenbus. Een paar uur later zat hij al in de speler.

Dat doe ik eigenlijk nooit, Jack. Stuurt iemand me een gevulde envelop: een boek, een cd – ik laat die envelop liggen op de secretaire. Voor later. Voor een avond, snel. Presiezer gezegd: een avond dat ik het een beetje later kan maken want meeste dagen wil ik er nog wel eens vroeg in liggen. Volgende morgen om zeven uur presies moet ik er weer uit ommers, dan moet ik lunchtrommeltjes maken en fruitbakjes, en ontbijtjes, en de kinderen helpen aankleden, en dan moet ik ze naar school brengen, en dan gaat alles weer vanvorenafaan loos en dat kost me soms menig wat kruim, Jack. En het moet laat zijn voor zulke enveloppen, het moet stil zijn voor zulke enveloppen, het moet nacht zijn voor zulke enveloppen en er moet drank zijn voor zulke enveloppen. Voor zulke enveloppen moet het onderste verdiep van mij zijn, Jack, en van mij alleen.

Dan zet ik me. Met roodwijn. Of wit. Of whisky, port, of zwaar bier. Het moet goed zijn in het glas. Iets schoons op de steerjoo ook het liefst. Dan zet ik me, met wat er in de jongste dagen zoal is binnen gekomen aan goedgevulde enveloppen wat meestal niks is natuurlijk maar als het er één is, is het mooi en twee of drie nog beter zelfs. Ik maak zulke enveloppen voorzichtig open, Jack, welhaast liefdevol zoudt ge misschien zeggen als ge me zo bezig zaagt. Ik haal de cd eruit en bekijk hem aan alle kanten. Ik neem liedtitels in me op. Instrumentarium. Foto’s. Cd-boekje. Lettertype. Als aangegeven: speelduur van de liedjes. Of dingen als danklijst, de dikte van het papier van het cd-boekje, de kleur van de cd, de kledij van de muzikanten (enige reserves bij gasten die zich laten fotograferen met een hoed op hun kop zijn altijd op hun plaats)(een verwijzing naar Normaal is ook nu ongepast, Jack).

Het luisteren van de cd is nog niet voor die nacht, Jack. Ook niet voor de volgende. Zelfs niet voor de daarop volgende. Een cd moet even liggen. Op kamertemperatuur komen. Liggen. Daar. Op de secretaire. Tussen mijn kladjes, aantekeningen, papieren, post, vodjes, boeken, literaire tijdschriften, kindertekeningen, bio’s, éénvellen. Liggen. Daar. Nog vele malen moet de cd opgepakt en bekeken worden. Er heimelijk een beetje aan ruiken misschien. Ik moet vertrouwd zijn met een cd, Jack, vooraleer ik hem klinken laat. Met boeken is dat heeltemaal anders, Jack, daar begin ik meestal dezelfde avond nog in. Misschien omdat een boek zich van nature sowieso al trager ontraadselen laat.

(want daar zit ‘m de kneep. eenmaal gehoord is een cd wat hij is. en al is het de allermooiste cd die ik ooit gehoord heb, het is toch altijd een lichte ontgoocheling te weten dat hij nu geen raadsels meer overlaat. dat de klanken niet langer louter in mijn hoofd bestaan. in je hoofd lijkt alles altijd veel eindelozer te zijn dan daarbuiten)

Doch met Blauwe Vear ging het anders, dus. Ik weet niet waarom. Ik was onbekommerd die dag. Ik was zo onbekommerd, Jack. Ik was veel te onbekommerd om te letten op riten, gewoontetjes en (zelfopgelegde) voorschriften. Aan die dingen had ik maling die dag, en ook wel lak, en zelfs een beetje schijt. Zo onbekommerd was ik omdat de dagen al zichtbaar aan het lengen waren. Omdat we lol hadden, mijn prachtige kinderen en ik. Omdat de schooldag al gedaan was maar de koffie nog warm. Dus scheurde ik hem open, die envelop. En nog dezelfde dag maakten de kamer, de stoelen, mijn kinderen en ik kennis met Blauwe Vear.

Ik ga je vertellen hoe dat ging, Jack. Ik wil je vertellen hoe dat ging. Blauwe Vear was al enkele uren uit de envelop. Het was nog licht. Alles was fijn. Mijn toen nog vierjarige dochter maakte een tekening; mijn toen nog zesjarige zoon en ik – we deden zeeslag. In die dagen vonden we het leuk om daarbij zo ver mogelijk uit elkaar te zitten. Dat was begonnen als grapje omdat we bij elke raak elkaar hadden zitten verwijten dat de ander onze opstelling kon zien. Zogenaamd verontwaardigd schuifelden we steeds wat verder uit elkaar. Totdat we besloten dat het grappig was, supergrappig, als ik in de keuken zat met mijn rug tegen de keukenkastjes en mijn zoon in de huiskamer met zijn rug tegen de tuindeur. Al enkele dagen speelden we op die manier zeeslag, terwijl we overdreven had de coördinaten naar elkaar schreeuwden. C4!!! H7!!! D3!!! En gesproken van de keuken, eigenlijk had ik op dat uur al moeten koken. Want zo hoort dat dan. Vijf uur koken, zes uur eten, zeven uur dochter naar bed, voorlezen & liedjes zingen, acht uur zoon naar bed, voorlezen & liedjes zingen (ik kan eigenlijk helemaal niet zingen, Jack, maar ik zong ze in slaap van toen ze nog een beebie waren en immer nog kunnen ze niet slapen zonder dat ik wat liedjes voor ze gezongen heb met die rare bromstem van mij). Zo horen de dingen maar die dag hoefden de dingen niet te horen. Het was nog licht, we deden nog een spelletje, alles was fijn, deze dag mocht het best een uurtje later allemaal – waarom niet. En waarom dan ook niet muziek, waarom niet Blauwe Vear.

Dat was hoe het was, Jack. Het was nog licht, alles was fijn, er was een kamer, een spel, een tekening en muziek. Jouw muziek. Blauwe Vear. De plaat zonk zo prachtig onze sfeer in, Jack. Alsof geen plaat onze dag en onze sfeer beter aanvoelde dan Blauwe Vear. Het was het moment van gewoon alles heel fijn en Blauwe Vear is gewoon een hele fijne plaat.

“Gewoon een hele fijne plaat” is anders wel wat magertjes misschien. Je wilt je platen liever toch een eindje voorbij gewoon heel fijn. Of jij misschien niet. Maar ik wel. Ik wil die platen die moeten, die per se mee moeten naar dat onbewoonde eiland. Ik wil platen die me naar buiten doen stormen om de eerste die ik zie aan zijn haren van zijn fiets te sleuren, mijn kot in. Voor de steerjoo zetten diene mens, het volume nog wat hoger drajen en luister! zeggen, luister dan toch! zeggen. Omdat ik feitelijk veel te schuchter ben om volmaakte vreemden mijn kot in te sleuren ben ik maar platenbespreker geworden. Maar het doel is hetzelfde: luister! zeggen, luister dan toch! willen zeggen.

Die eerste luisterbeurt die Blauwe Vear kreeg was natuurlijk niet de meest aandachtige, en daarin school nog een beetje hoop. Die keer dan niet, maar soms doe ik het wel eens opzettelijk Jack. Als ik in de eerste minuten al begin te vrezen dat de plaat me niet gaat brengen wat ik ervan hoopte (dat het niet het soort plaat gaat zijn dat me vreemden van hun fiets doet willen sleuren om luister! te zeggen), ga ik mijn aandacht verdelen. Dan ga ik mijn ouwe tante bellen, die nogal eens lang van stof kan zijn. Ga ik in de gang het oud papier op kleur sorteren. Blijf ik overdreven lang met de pakketbezorger ouwenelen (al een geluk dat mijn vrouw zo achterlijk veel bestelt). Zodat ik nog even, een paar dagen, enkele weken misschien wel, kan blijven denken dat de teleurstellende ervaring te wijten was aan mijn gebrekkige aandacht voor de plaat en dat ik nieuwe lagen, ontroering, schoonheid zal aanboren als ik er echt gekonsentreerd naar luister. Meestal is die hoop ijdel, Jack, zoals hoop tout court vaak ijdel is. Ook Blauwe Vear bracht geen verrassingen toen ik er enkele dagen later zwijgend, stilzittend en met koptelefoon naar luisterde. Het bleef “gewoon een fijne plaat” (ja zelfs dat “hele” was weg nu). Geen erg misschien. Het volstond. En ik kon er best een bespreking uit puren docht mij. Een fijne plaat aan het eind van een fijne dag. De winter die zich langzaamaan gewonnen aan het geven was. Mijn kinderen. Het licht. De dingen die wel een uurtje later mochten. Zo ging ik dat beschrijven gaan, Jack. En zeggen dat het soms niet meer moet zijn dan dat.

Maar toen werd iedereen gek. Maffe Mark denderde uit naam van een virus dat voor nog geen prosent van de hele bevolking echt gevaarlijk was als een olifant in een porseleinkast overheen de basisrechten van allen. Velen leken te denken dat we in oorlog waren. Het denken werd afgeschaft. Fascisme. Dictatuur. Politiestaat. Kon ik onder die omstandigheden wel gaan schrijven gaan over een fijne plaat aan het eind van een fijne dag? Nu, nu niks meer fijn was? Of moest ik de barrikaden op? De mensheid schoppen tot ze een geweten kreeg? Mijn eigen kleine oorlog uitschreeuwen? Maar dat dan over uw rug? Over de rug van uw plaat? Of de rug van gelijk welke plaat of welk boek daar nog op de secretaire te bespreken lag te liggen. Mocht dat wel? Kon dat wel? Ik wist het niet en bezijden ik kon er niet eens over nadenken. Maffe Mark had mijn kinderen het schoolgaan verboden. Ik kwam aan schrijven noch denken toe. Ik zat aan tafel bij mijn kinderen. De chromeboekjes open. Ik was (kleuter)meester nu, en weinig anders kon daar nog bij.

Later werd het later. Een andere maand, licht op volle glorie, de dagen al bijna zo lang als ze maar zijn kunnen. Een nieuwe Dieleman kwam doorheen mijn bus. Ah! De broeder! Altijd goed voor ontroering en pracht, en een onverhoedse vlaag van kippenvel soms. Maar net deze bleef wat achter, toch. De Liefde Is De Eerste Wet raakte me niet zo diep als eerder werk van hem gedaan had. Klonk al bijna routineus, gemaniëreerd haast zelfs. Het was, ge raadt het misschien reeds Jack, gewoon een fijne plaat (maar dat is zwaar beneden het kunnen van de broeder). Weeral geen vreemden mijn kot in gesleurd vandaag.

Jack Poels Blauwe Vear LP Recensie

Maar toch. Die broeder, daar in dat Zeeland van hem. En jij in je Limburg. En de provincie die daar precies tussenin ligt, Jack, is de provincie waar ik geboren en getogen ben. Daar dacht ik wel wat mee te kunnen. Fijne platen en drie provincies. Het resulteerde in wat kladjes. Losse gedachten. Halve verhalen. Daar zou wel wat van groeien, dacht ik. Mijn kinderen mochten zowaar weer naar school van Maffe Mark, en ik kon me af en toe schrijvend zetten. Niettemin zette weeral iets een streep door die rekening. Ik weet niet eens meer wat het dit keer was. Het leven zelve misschien. Je weet wel: dat wat je overkomt terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken. Dat leven houdt er wel van strepen door rekeningen te zetten. In ieder geval was het andermaal opeens maanden later. Er waren andere platen op mijn pad gekomen, andere boeken, andere dingen om over na te denken en over te schrijven. De kladjes over Blauwe Vear en De Liefde Is De Eerste Wet waren bedolven geraakt onder andere kladjes, en de seedeekes zelve ook. Toen ik het alles terugvond besloot ik dat het maar beter was om er nogmaals het zwijgen toe te doen. Maar het zwijgen was niet zonder schaamte dit keer.

Ze zeggen dat driemaal scheepsrecht is, Jack. Geen idee wat dat betekent trouwens. Jij? Maar laat mijn derde poging iets over je muziek te zeggen dan gaan over je twede plaat. Laat ik ten spreken aanvangen en zeggen dat er opnieuw niet zoveel te zeggen valt. Iemand zei iets. II was al in mijn huis (ik had er nog niet naar geluisterd), en iemand zei iets. Ik mompelde tegen die iemand iets als en oja die Poels heeft ook weer een nieuwe plaat gemaakt. En die ander zei dat hij die eerste gewoon een fijne plaat had gevonden, zo zei hij dat geloof ik exact of anders heeft mijn brein dat er achteraf van gemaakt. Maar met grotere bedoelingen dan dat is de plaat waarschijnlijk ook niet gemaakt, zei mijn gesprekspartner ook nog. Die laatste uitspraak hield me bezig, Jack. Ineens was het weer 1992.

Het was 1992 toen er een Amerikaan in mijn huis zat en ik meer van Iris hield dan ik ooit van iemand had gedaan. Het was 1992 toen een Amerikaan in mijn huis zijn mond opentrok en sprak. Hij zei dat hij verzot was country. Want dat was zo down to earth zei hij met een brede grijns op zijn bakkes. Neer tot aarde, dat moet het hoogst haalbare zijn voor iemand uit Kentucky, dacht ik toen. Ik zag hem reeds zitten, op zijn knieën op een modderig karrenspoor. Met allebei je poten op de vloer gewoon muziek maken. Ja. Eventueel hoef je niet eens die stetson van je hoofd te halen.

Gewoon muziek maken – dat is misschien ook wel wat BJ Baartmans en gij zochten te doen. Toen gijlie Blauwe Vear maakten en later weer bij II. Gewoon muziek, zonder de illuzie -of zelfs maar de ambisie- dat de platen de wereld tot stilstand gingen brengen. Omdat dat is wat americana is. Americana snoert geen kelen. Americana stolt niet het bloed in d’aderen. Americana zet geen kippenvel overheen heel uw huiverend lijf. Americana nagelt u niet aan vloer, of sofa, of bed, of waar gij dan ook uw mjoeziek pleegt te luisteren. De sublieme ervaring wacht u op één twee voet of hoger. Niet in de modder. Nog nooit heb ik een vreemdeling aan zijn haren mijn kot in hoeven slepen om een americanaplaat. Daarvoor is americana teveel… americana. Het is best een strak zjanrûh, vind je niet Jack? (en ik zit hier achter mijn laptop en denk na over een beter woord dan “strak”. ik denk aan behoudend, bedaard, bedeesd. gewoon. fijn. neer tot aarde). Een zjanrûh toch waarvan buiten de lijntjes kleuren niet het eerste streven is. Ik had u zoiets kunnen zeggen, Jack. Ga overheen de lijntjes, Jack, had ik kunnen zeggen. Als ik het soort mens was geweest dat graag met adviezen afkomt. Giet eens een straffe hoeveelheid whisky achter uw knoopsgat, Jack, zou ik dan zeggen, want uw stem mag best een onsje gruiziger. Zoek het wat meer buiten de snaarinstrumenten. Voeg een gestopte trompet toe aan het arsenaal. Of een melodica. Och, dat vind ik toch zo’n schoon instrument. Misschien wel het mooiste instrument dat bestaat. Laat uw liedjes uitwajeren, meanderen, duren. Minimalizeer. Snij tot er louter been overblijft. Had ik kunnen zeggen. Als ik het soort mens was dat graag met adviezen afkomt. Maar dat soort mens ben ik niet, Jack, en bezijden: ge hebt met II toch weeral gewoon een hele fijne plaat gemaakt? Een tandje fijner zelfs nog wel dan Blauwe Vear; hier of daar een flard of introotje of lijntje werkte bijna verstillend dit keer.

Ach weet je wat het is, Jack? Ik ben misschien wel teveel luisteraar voor americana. Me dunkt: het is een zjanrûh waarnaar je eigenlijk niet moet luisteren. Maar dat klinkt lelijker dan ik bedoel. Er zijn platen waarnaar je alleen maar onbeweeglijk naar kunt luisteren, en er zijn platen die mojer worden als je er iets bij doet en ik denk dat americana-platen het laatste soort platen zijn. De plaat moet de omlijsting van uw bezigheid zijn, ge moet iets doen. Een potje zeeslag met je zoon, bijvoorbeeld. Of u een goeje stoofpot bereiden. De ramen lappen. Ofnee, het moet wel leuk blijven. Misschien van zodra het weer het toelaat: de tuindeuren openzetten. En dat er een maat was en dat gijlie in de tuin gezeten waren, een weinig plauderend, een weinig denkend, een weinig in het blauwe heenin kijkend. Het zou het soort maat moeten zijn waarmee je ook goed zwijgen kunt en die, als hij iets zegt voor het zelfde geld (of een paar stuivers meer) ook iets heel absurdistisch zou kunnen zeggen. Dat soort maat. Ik nie weet nie, ik heb zulke maten nie. Hell, ik ken überhaupt niemand. Ooit had ik zulke maten wel en sommige nee de meesten ervan waren vrouw. Maar hoe gaan die dingen. Met de ene krijg je ruzie, de andere gaat weg, de volgende verlies je uit het oog en nummer vier spreek je alleen nog maar via dat van de gele hond gescheten whatsapp (& al een tijdje sluit je je berichten niet meer af met “We moeten elkaar gauw weer eens zien, Iris!”).

Maar weet je, Jack? Platen als Blauwe Vear & II nog een beetje meer, doen me wensen dat er zulke maten waren in mijn armzalig bestaan. Maten die altijd zomaar ineens op de stoep staan & nooit op afspraak & f’domme altijd als ze er staan komt het je net uit. Ze komen binnen, ze volgen u door de woonkamer naar de tuin. Er is drank, er zijn stoelen. Er is een heel klein tafeltje tussenin, net groot genoeg voor twee glazen. Er zijn trage, zoekende, zwalpende gesprekken. Er is muziek. Het is Blauwe Vear misschien, waarschijnlijker nog is het II. Er is een proost. Op het licht, het leven, de liefde, de muziek. Heel even kan de gedachte bestaan dat alles goed is. En je weet het, Jack. Beater wuurd ’t noeit.

Blauwe Vear

 • Zanger: Jack Poels (Nederland)
 • Label: Snowstar Records
 • Verschenen: 27 maart 2021
 • Drager: CD / LP 
 • Recensie van Tim Donker

Traklist van Blauwe Vear

 1. In de achtertuin
 2. Kermis in de hel
 3. Elf oaver elf
 4. Verder, verder
 5. Zwoar & breakbaar
 6. Chaufeur
 7. Als ’n kiend
 8. Van leave gadde doed
 9. Blauwe vear
 10. Op en neer
 11. Kersebloesem
 12. Later

Bijpassende muziek en informatie

Daniël Lohues – Sowieso LP

Daniël Lohues Sowieso LP recensie en informatie over het nieuwe album, inclusief nummers en tracklist. Op 28 februari 2020 verschijnt het nieuwe studioalbum van de Drentse singer songwriter Daniël Lohues.

Daniël Lohues Sowieso LP Recensie en Informatie

Als de redactie de nieuwe LP  heeft beluisterd, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Sowiso  de nieuwe LP van Daniël Lohues. Daarnaast zijn hier gegevens van de CD en LP en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina de tracklist, informatie over de nieuwe plaat van de Nederlandse zanger Daniël Lohues en de mogelijkheid tot beluisteren via Spotify vinden.

Daniël Lohues Sowieso LP Recensie

Sowieso van Daniël Lohues Album Informatie

 • Artiest: Daniël Lohues
 • Titel: Sowieso
 • Soort muziek: folk, pop, singer songwriter
 • Label: Ericana
 • Tijdsduur: 41:32
 • Uitgebracht: 28 februari 2020
 • Dragers: CD / Vinyl LP

Informatietekst van het nieuwe album van Daniël Lohues

Daniël Lohues brengt op 28 februari zijn nieuwe album ‘Sowieso’ uit. Daaraan voorafgaand zal op 7 februari de single ‘Niks Mooiers As Dat’ verschijnen. Daniël: ”Sowieso is een LP met songs die ik onlangs geschreven en opgenomen heb. Sommige songs in één keer opgenomen met de band waar ik de laatste jaren zo graag mee speel, andere nummers in dezelfde studio, in mijn eentje bij een schemerlamp. Deze plaat wilde ik sowieso maken. Nu begint later.”

Daniël Lohues kreeg voor zijn werk tot nu toe on
er meer onderscheidingen als een Zilveren Harp, Edison, Annie M.G. Schmidtprijs, hij werd Ere Burger van de gemeente Emmen, ontving de Dagblad van het Noorden-prijs, de Culturele Prijs van Oost Nederland en een Buma Award voor zijn album ‘Moi’.

Sowieso Tracklist en Nummers

 1. Mag ’t toch wel hopen (4:18)
 2. Dansen in de modder (3:32)
 3. Van ’n rivier (2:39)
 4. Duusternis (2:38)
 5. Gao’j met? (4:16)
 6. Niks mooiers as dat (3:00)
 7. Ie maggen hier altied henkommen (2:13)
 8. Wat doen we nou (3:11)
 9. Over Joe (3:16)
 10. Ja, hoger nog! (3:00)
 11. Van de liefde (2:36)
 12. Hart an flarden (3:58)
 13. Zij hef niks (2:55)

LP beluisteren via Spotify

Vanaf vrijdag 28 februari 2020 is het nieuwe album van Daniël Lohues ook te beluisteren via Spotify.


Bijpassende Muziek en Informatie

Stef Bos – Tijd LP en CD

Stef Bos Tijd LP Recensie en Tracklist van het nieuwe album, inclusief nummers en tracklist. Op 30 januari 2020 verschijnt het nieuwe album van de Nederlandse zanger en songwriter Stef Bos.

Stef Bos Tijd LP Recensie en Informatie

Als de redactie de nieuwe LP  heeft beluisterd, kun je op deze pagina de recensie en waardering vinden van Tijd om te leven de nieuwe LP van Stef Bos. Daarnaast zijn hier gegevens van de CD en LP en bestelmogelijkheden opgenomen. Bovendien kun je op deze pagina de tracklist, de mogelijkheid tot beluisteren via Spotify en youtube vinden van de nieuwe plaat van de zanger en tekstschrijver Stef Bos.

Stef Bos Tijd LP CD Recensie en Tracklist

Tijd om te gaan leven Album Informatie

 • Titel: Tijd om te gaan leven
 • Zangeres: Stef Bos
 • Muziek: Nederlands luisterlied
 • Soort album: studio LP
 • Label: Niemandsland
 • Tijdsduur: 39:57
 • Uitgebracht: 30 januari 2020
 • Drager: CD / Vinyl LP + CD

Stef Bos met Dirk Jan Roeleven op bezoek bij DWDD

Op woensdag 5 februari 2020 is Stef Bos op bezoek bij het tv-programma De Wereld Draait Door te praten over zijn nieuwe album. Met name het lied De klim staat centraal. Hij liet zich voor dit nummer inspireren door het boek van Dirk Jan Roeleven – De nieuwe fiets. Roeleven zal trouwens ook aanwezig zijn bij DWDD.

Informatietekst van de nieuwe LP van Stef Bos

Na een solo jaar met 110 nagenoeg allemaal uitverkochte voorstellingen, waarbij Stef Bos en zijn piano elke avond een mooie reis maakte op zoek naar het hier en nu, is het nu tijd voor een voor een volgend avontuur met de band. Tijdens de solo tour en in de zomer van 2019 in Kaapstad werd de basis gelegd voor nieuwe songs. Een deel daarvan werd de basis voor de cd ‘TIJD’. Stef zocht een verzameling songs die klinken als licht aan de horizon, het optimisme van iemand die een weg heeft afgelegd. Stukken als ‘Ruimte’, ‘Alles Wat Onhaalbaar Lijkt’ en ‘Mooier Met De Tijd’, die hij al tijdens zijn solo tour speelde, hebben zo hun plek gevonden in een bandversie. De nieuwe verzameling liedjes vormen ook de basis voor de nieuwe voorstelling samen met de cd Ridder van Toledo die uiteindelijke het officiële licht zal zien in 2020. Een voorstelling met veel dynamiek, optimisme en kleur. Een voorstelling waarin het kind in ons wordt wakker gekust en de verbeelding aan de macht is.

Tijd Tracklist en Nummers

 1. Voor de tijd (1:20)
 2. Ruimte (3:10)
 3. Ons hoofd Is een huis (2:46)
  met Diggy Dex
 4. De klim (4:10)
 5. Nergens geweest (3:26)
 6. Haal mij uit mijn hoofd (4:46)
 7. Mooier met de tijd (3:32)
 8. Lorelei (3:32)
 9. Alles wat onhaalbaar lijkt (4:17)
 10. In de tijd (2:32)
 11. Tijd om te gaan leven (5:02)
 12. Voorbij de tijd (1:24)

LP beluisteren via Spotify


Bijpassende Muziek en Informatie

Hennie Vrienten – Tussen de regels LP

Hennie Vrienten Tussen de regels LP recensie en informatie over de nummers op deze nieuwe plaat. Op 27 september 2019 verscheen het nieuwe album van Hennie Vrienten.

Hennie Vrienten Tussen de regels LP Recensie en Informatie

De nieuwe solo-cd van Henny Vrienten, Tussen De Regels, is het derde deel uit zijn drieluik. De eerste twee delen verschenen in 2014 en 2015: En Toch… en Alles Is Anders.

Tussen de eerste twee releases en Tussen De Regels speelde Vrienten nog een paar keer met Doe Maar en maakte hij twee albums met Boudewijn de Groot en George Kooymans (Vreemde Kostgangers)

Hennie Vrienten Tussen de regels LP Recensie

Als je weet waar je vandaan komt, kun je overal naar toe is een van de zinnen die op Vrientens nieuwe album is terug te horen. Dat belooft dus nog wat. De drie platen uit het drieluik vertellen hun eigen verhaal: En toch alles is anders tussen de regels door.

Rijk aan sfeervolle melancholieke en persoonlijke teksten gedragen door prachtige muziek

Het album is uitgebracht op CD en vinyl LP. De redactie waardeert deze magnifieke LP met de maximale ∗∗∗∗∗ (uitmuntend). Rijk aan sfeervolle melancholieke en persoonlijk teksten gedragen door prachtige muziek.

Tussen de regels LP en CD Informatie

 • Artiest: Hennie Vrienten (Nederland)
 • Soort muziek: Nederpop, luisterlied
 • Label: Top Notch
 • Verschenen: 27 september 2019
 • Dragers: CD / LP
 • Waardering redactie: ∗∗∗∗∗ (uitmuntend)


Nummers op Hennie Vrienten – Tussen de regels LP

 1. Karnemelk en Bitterkoekjes
 2. Paradijs Verloren
 3. De een Is de Ander Niet
 4. Carnaval
 5. Lea
 6. Museum van Weemoed en Gemis
 7. Tussen de Regels
 8. Liedje van Verlangen
 9. Het Liefst bij Jou
 10. Blues van het Lege Bed
 11. Tevreden
 12. In Jouw Armen
 13. Dit Is de Tijd


Beluisteren op Spotify


Bijpassende Muziek en Informatie

Nederlandse Rockzangers

Nederlandse Rockzangers Beste Nederlandse Rockzanger. Welke bekende Nederlandse  rockzangers zijn er? Wat zijn de grootste hits van de rockzangers uit Nederland? In welke band heeft ze gespeeld? Wanneer en waar is de zanger geboren?

Welke bekende Nederlandse rockzangers zijn er?

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw tot en met de dag van vandaag zijn er beroemde Nederlandse rockzangers geweest die het publiek versteld deden staan. Op deze pagina is het overzicht van zangers in de rockmuziek uit Nederland te vinden met persoonlijke biografische informatie, grootste hits, bands en andere gegevens.

 • Chino Ayala
  Band: Indian Askin
 • Rudy Bennett
  27 december 1942 (Den Haag)
  Band: The Motions
 • Wim Bieler
  Bad: Q65
 • Peter te Bos
  24 december 1950 (Amsterdam)
  Band: Claw Boys Claw
 • Herman Brood
  5 november 1947 (Zwolle)
  11 juli 2001 (Amsterdam
  Band: Cuby and the Blizzards, Herman Brood & His Wild Romance
 • Nicko Christiansen
  1950 (Den Haag)
  Band: Livin’ Blues
 • Michel van Dijk
  20 april 1950 (Amerdam)
  Bands: Alquin, Brainbox
 • Torre Florim
  Band: De Staat
 • Barry Hay
  16 augustus 1948 (Faizabad, India)
  Band: Golden Earring
 • Bert Heerink
  26 januari 1953 (Utrecht)
  Bands: Vandenberg, Picture
 • Bennie Jolink
  6 september 1946 (Hummelo)
  Band: Normaal
 • Tim Knol
  12 september 1989 (Hoorn)
  Band: The Miseries
 • George Kooymans
  11 maart 1948 (Den Haag)
  Bands: Golden Earring, Vreemde Kostgangers
 • Thé Lau
  17 juli 1952 (Bergen, Noord-Holland)
  23 juni 2015 (Amsterdam)
  Band: The Scene
 • Kaz Lux
  7 januari 1948 (Oosterhout)
  Bands: Brainbox, Flavium
 • Jelle Paulusma
  26 november 1965 (Sittard)
  Bands: Daryll-Ann, Her Majesty 
 • Wally Tax
  14 februari 1948 (Amsterdam)
  10 april 2005 (Amsterdam)
  Band: The Outsiders
 • Marcel Veenendaal
  13 april 1982 (Ede)
  Band: Di-rect
 • Bart van der Weide
  15 maart 1975 (Goes)
  Band: Racoon
 • Dinand Woesthoff
  6 september 1972 (Gorinchem)
  Band: Kane
 • Eloi Youssef
  28 juni 1987 (Utrecht)
  Band: Kensington

advertentie

Rockzangers uit Nederland Uitgebreide Informatie

Hieronder is uitgebreide informatie te vinden over een aantal van de beroemdste en beruchtste Nederlandse rockzangers uit de muziekgeschiedenis. Bij de hitnoteringen is uitgegaan van de Nederlandse Top40 waarbij HP staat voor hoogste positie en WK voor het aantal weken dat het nummer genoteerd stond in de hitlijst.

Herman Brood

 • Volledige naam: Hermanis Brood
 • Geboren op 5 november 1946
 • Geboorteplaats: Zwolle, Overijssel
 • Overleden op 11 juli 2001
 • Sterfplaats: Hilton Hotel, Amsterdam
 • Leeftijd: 54 jaar
 • Doodsoorzaak: zelfmoord
 • Actief: 1964-2001

Hits van Herman Brood

2006 | Saturday Night (HP35/WK4) Armin van Buuren remix
2001 | My Way (HP1/WK10)
1996 | 50 jaar (HP33/WK3) met Henny Vrienten
1988 | Sleepin’ Bird (HP27/WK4)
1984 | Tattoo Song (HP23/WK5)
1984 | Als je wint (HP10/WK6) met Henny Vrienten
1980 | I Don’t Need You (HP33/WK3)
1980 | Hot Shot (HP11/WK7)
1979 | I Love You Like I Love Myself (HP13/WK6)
1979 | Never Be Clever (HP9/WK9)
1979 | Maak van uw scheet een donderslag! (HP17/WK7)
als De Breekbekkikkers
1978 | Still Believe (HP30/WK6)
1978 | Saturday Night (HP23/WK6)


Barry Hay

 • Volledige naam: Barry Andrew Hay
 • Geboren op 16 augustus 1948
 • Geboorteplaats: Faizabad, India
 • Band: Golden Earring


advertentie

Bijpassende Muziek en Informatie

Stef Bos Ridder van Toledo LP

Stef Bos Ridder van Toledo LP recensie review waardering tracklist en informatie over het album. Op vrijdag 22 februari 2019 verschijnt het nieuwe album van Stef Bos – Ridder van Toledo op vinyl LP en CD.

Stef Bos Ridder van Toledo LP Recensie en Tracklist

Stef Bos Ridder van Toledo LP Recensie

Sinds vrijdag 22 februari 2019 is de nieuwe Stef Bos Ridder van Toledo LP verkrijgbaar. Nadat de redactie het album beluisterd heeft, kun je hier de Stef Bos Ridder van Toledo LP recensie en waardering lezen. Ook besteden we aandacht aan de recensie en waardering van anderen. Daarnaast kun je hier gegevens van het album en bestelmogelijkheden vinden. En boven zijn ook de tracklist van Ridder van Toledo opgenomen en kun je de LP beluisteren.

Stef Bos – Ridder van Toledo LP Informatie

 • Titel: Ridder van Toledo
 • Artiest: Stef Bos (Nederland)
 • Soort plaat: studio album
 • Soort muziek: luisterlied, Nederlandstalig chanson
 • Tijdsduur:
 • Label: Niemandsland
 • Verschenen: vrijdag 22 februari 2019
 • Dragers: CD / Vinyl LP
 • Waardering:

Tracklist Stef Bos Ridder van Toledo

 1. In mijn hoofd 
 2. Kameleon 
 3. Appeltaart 
 4. Niemand is de baas 
 5. Ridder van Toledo 
 6. Mama is morgen van mij 
 7. Gorilla 
 8. Kus mij wakker
 9. Te laat 
 10. Kijk eens wat ik kan 
 11. De wereld is zo mooi 

Stef Bos Biografische Informatie

Geboren op 12 juli 1961
Geboorteplaats: Veenendaal, Utrecht, Nederland
Nationaliteit: Nederland
Discipline: zanger, tekstdichter, pianist
Instrument: zang, piano
Soort muziek: luisterlied, Nederlands chanson
Stef Bos LP’s en CD’s >


advertentie

Bijpassende Muziek en informatie

Thijs Boontjes Geen achttien meer LP

Thijs Boontjes Geen achttien meer LP recensie review waardering en informatie nieuwe album, verschijnt op vrijdag 15 februari 2019. 

Thijs Boontjes Geen achttien meer LP Recensie en Informatie

Thijs Boontjes Geen achttien meer LP Informatie Nieuwe Album

Op vrijdag 15 februari 2019 is het nieuwe album van Thijs Boontjes Geen achttien meer op LP en CD.

 • Titel: Geen achttien meer
 • Artiest: Thijs Boontjes(Nederland)
 • Soort plaat: studio album
 • Soort muziek: nederpop, singer songwriter
 • Label: Top Notch
 • Verschenen: vrijdag 15 februari 2019
 • Tijdsduur:
 • Dragers: CD / LP
 • Waardering redactie: volgt na beluistering

Thijs Boontjes Geen achttien meer LP Recensie en Review

Zodra het album beluisterd is door de redactie, kun je op deze pagina de Thijs Boontjes Geen achttien meer  LP recensie review en waardering lezen. Daarnaast zijn hier nu al gegevens te vinden over de bestelmogelijkheden van het album op CD en vinyl LP te vinden. Bovendien kun je hier ook de tracklist van de Thijs Boontjes Geen achttien meer LP vinden en een aantal nummers beluisteren.

Tracklist Thijs Boontjes – Geen achttien meer

Helaas is de tracklist nog niet bekend. Zodra er meer informatie is over de nummers die op de LP staan dan zal deze hier vermeld zijn.

Thijs Boontjes Informatie

Thijs Boontjes is zanger, toetsenist en songwriter. Naast in zijn eigen band Thijs Boontjes Dans en Showorkest speelt hij ook in de begeleidingsband van Douwe Bob.

Geboren op 14 november 1987
Geboorteplaats: Amsterdam, Nederland
Discipline: muzikant, zanger, bandleider, songwriter
Instrument: toetsen, zang
Bands: Thijs Boontjes Dans en Showorkest, Douwe Bob

Bijpassende Muziek en Informatie

Rick de Leeuw Zonder omweg Recensie ∗∗∗∗

Rick de Leeuw Zonder omweg recensie review waardering en informatie nieuwe album, verschenen op vrijdag 8 februari 2019.

Rick de Leeuw Zonder omweg Recensie

Rick de Leeuw Zonder omweg Informatie Nieuwe Album

Op vrijdag 8 februari 2019 is het nieuwe album van Rick de Leeuw Zonder omweg op CD verschenen.

 • Titel: Zonder omweg
 • Artiest: Rick de Leeuw (Nederland)
 • Soort plaat: studio album
 • Soort muziek: luisterlied, nederpop, singer songwriter
 • Label: Maandacht
 • Verschenen: vrijdag 8 februari 2019
 • Tijdsduur:
 • Waardering redactie∗∗∗∗ (uitstekend)

Rick de Leeuw Zonder omweg Recensie en Waardering

Rick de Leeuw heeft met Zonder omweg zonder twijfel weer een proeve van bekwaamheid afgelegd. De mooie stemmige teksten ondersteund door prachtige muziek, zorgen ervoor dat Zonder omweg één van de allerbeste albums, zon niet het allerbeste album dat die Rick de Leeuw ooit heeft gemaakt. Hier is een volwassen zanger, componist en tekstdichter aan het woord! Het betere luisterlied, scherp en invoelend. Rick de Leeuw Zonder omweg is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Tracklist Rick de Leeuw Zonder omweg

 1. Ik wacht
 2. Ik ben een droom
 3. Minnaar
 4. Geluk
 5. We vieren
 6. Met honderd tegelijk
 7. Zonder omweg
 8. Kom dan naar mij
 9. Zondagochtend
 10. Schoonheid
 11. Mevrouw
 12. Waarom dansen wij niet meer?

Bijpassende Muziek en Informatie

Lucky Fonz III Multimens LP Recensie ∗∗∗∗

Lucky Fonz III Multimens LP recensie review waardering en informatie. Op vrijdag 8 februari 2019 is de nieuwe LP van Lucky Fonz III Multimens LP verschenen.

Lucky Fonz III Multimens LP Recensie

Lucky Fonz III – Multimens LP

 • Titel: Multimens
 • Artiest: Lucky Fonz III (Nederland)
 • Soort album: studio LP
 • Soort muziek: Nederpop, singer songwriter
 • Label: Top Notch
 • Verschenen: vrijdag 8 februari 2019
 • Tijdsduur: 56:58
 • Dragers: CD / LP
 • Waardering redactie∗∗∗∗ (uitstekend)

Lucky Fonz III Multimens LP Recensie

Dat Lucky Fonz III niet bang is om bekende paden te verlaten, is niet echt een verrasing te noemen. Echter op Multimens staat het experiment centraal. Het heeft voor vrijwel elk nummer een andere producer in de arm genomen.  Daardoor heeft liedje net een iets andere kleur gekregen. Maar toch is Lucky Fonz er wonderwel in geslaagd om het album tot een geheel te smeden.

Zeer origineel, goudeerlijk en persoonlijk

Zeer origineel, goudeerlijke en, zo voor het gehoor, zeer persoonlijke liedjes worden afgewisseld met nummers waar het plezier vanaf spat. Met Multimens heeft Lucky Fonz III een zeer volwassen album afgeleverd. Zijn beste tot nu toe. Lucky Fonz III Multimens is gewaardeerd met ∗∗∗∗ (uitstekend).

Beluisteren op Spotify

Lucky Fonz III Multimens LP Informatie

Volgens Lucky Fonz III is Multimens een ode aan de veelzijdigheid van de mens. In zijn eigen woorden: ‘Ik denk dat je, voor een goed leven, de bereidheid moet opbrengen om iedereen, dus ook jezelf, te benaderen als een mens met een veelzijdige, complexe en veranderlijke identiteit. ‘Multimens’ is mijn eigen woord voor die kijk op de mens. Mijn album Multimens is eigenlijk een onderzoek naar deze manier van kijken naar jezelf en anderen. Het is tegelijkertijd ook een ode daaraan.’

‘Voor mezelf is het maken van Multimens een spannend en verrijkend avontuur geweest. Waar ik als artiest vroeger graag in mijn eigen afgesloten wereldje mijn muziek vormgaf, heb ik voor dit album geprobeerd om de wereld om mij heen juist meer op te zoeken, en mezelf te laten vormen door alles en iedereen die ik tegenkwam. Dat uitte zich in intensieve samenwerkingen met 14 producers uit verschillende muziekstijlen, steden en landen. Ik heb ook mijn eigen vastgeroeste ideeën over mezelf als artiest kunnen inruilen voor een vrijere kijk, waarin ik het mezelf toestond om ‘fluïde’ te zijn tussen verschillende genres, thema’s, opnametechnieken, instrumenten, onderwerpen etc… Dit alles voelde als een geweldige reis, en ik ben dan ook heel trots en blij met het album dat Multimens geworden is: een epische, wijd-uiteenlopende collage van te gekke Nederpop.’

Tracklist Lucky Fonz III Multimens

 1. Praten (3:05)
 2. Ik had nog willen zeggen (4:35)
 3. Machteloos (3:24)
 4. Snoozeknop en rode wijn (4:51)
 5. App Me (3:20)
 6. Intro van de mossel (1:07)
 7. De mossel (7:08)
 8. Ruwe bolster, blanke pit (4:45)
 9. In de loop der jaren (5:00)
 10. In Utrecht wonen meisjes (3:18)
 11. 17 Jaar Geleden (4:15)
 12. Huisraad (3:15)
 13. Zoenen (5:48)
 14. 909 (3:07)

Lucky Fonz III Multimens Concerten

Donderdag 21 maart 2019
Utrecht, TivoliVredenburg

Vrijdag 22 maart 2019
Groningen, Oosterpoort

Zaterdag 23 maart 2019
Zwolle, Hedon

Vrijdag 29 maart 2019
Tilburg, 013

Zaterdag 30 maart 2019
Middelburg, De Spot

Zondag 31 maart 2019
Rotterdam, Rotown

Donderdag 4 april 2019
Nijmegen, Doornroosje

Vrijdag 12 april 2019
Hengelo, Metropool

Zaterdag 13 april 2019
Amsterdam, Paradiso Noord


Bijpassende Muziek en Informatie

Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP Recensie

Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP recensie review waardering en informatie. Op 16 februari 2019 verschijnt de nieuwe  3 dubbel LP van zanger Danny Vera Pressure Makes Diamonds 1 & 2.

Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP Recensie Review

Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP Recensie

Zodra het album beluisterd is door de redactie, kun je op deze pagina de Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP recensie review en waardering lezen. Daarnaast zijn hier nu al gegevens te vinden over de bestelmogelijkheden van het album op CD en vinyl LP te vinden. Bovendien kun je hier ook de tracklist van de Danny Vera Pressure Makes Diamonds drie dubbel LP vinden en een aantal nummers beluisteren.

Danny Vera Pressure Makes Diamonds LP Informatie

Pressure Makes Diamonds, de nieuwe plaat van Danny Vera komt uit in twee delen, eerst een hard, dan een zacht album. Deel 1, dat rockt en uptempo is, draagt als subtitel The Year Of The Snake kwam in november 2018 uit. Deel 2, dat onthaast en ontroert met ballads, en Pompadour Hippie als subtitel heeft meegekregen, komt uit in februari 2019. De twee helften verschijnen dan ook samen als één vinyl album. Vera’s plaat, het derde volledige album op Excelsior Recordings, is wederom geproduceerd door Frans Hagenaars. Danny Vera: ‘Niet in Nashville, maar in Wisseloord in Hilversum, analoog op tape, inclusief ruis. Je hoort de band soms nog lopen na een nummer. Dat vind ik zo mooi.’ Een deel van het geheim van het krachtige geluid ligt in de capabele handen van Vance Powell, die wel opereert van het country-Mekka.

 • Titel: Pressure Makes Diamonds Part 1 & 2
 • Arties: Danny Vera (Nederland)
 • Soort muziek: country, rock
 • Soort album: studio album
 • Label: Exelsior
 • Verschijnt: 16 februari 2019
 • Drager: CD / 2LP
 • Waardering redactie:

Tracklist Danny Vera Pressure Makes Diamonds

Tracklist The Year of the Snake

 1. The Year of the Snake
 2. Fallen King
 3. Stars Align
 4. Next Night Flight
 5.  Honey South
 6.  Bo-Utiful

Tracklist Pompadour Hippie

 1. Oblivious Desire
 2. Pompadour Hippie
 3. Pressure Makes Diamonds
 4. Roller Coaster
 5. Every Time
 6. Born Again

Tracklist CD

 1. The Year of the Snake
 2. Fallen King
 3. Stars Align
 4. Next Night Flight
 5.  Honey South
 6.  Bo-Utiful
 7. Oblivious Desire
 8. Pompadour Hippie
 9. Pressure Makes Diamonds
 10. Roller Coaster
 11. Every Time
 12. Born Again

Bijpassende Muziek en Informatie